دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
 همايش  منطقه اي توسعه پايدار امنيت مرزي خراسان شمالي


 تقويم معرفي به استاد و فارغ التحصيلي نيمسال اول 92-93


 فرمهاي مورد نياز دانشجويان كارشناسي ارشد

جمعه ٢٩ فروردين ١٣٩٣
 • مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 • جشن فارغ التحصیلی دانشجويان واحد
  جشن فارغ التحصیلی دانشجويان واحد

 • سالن همایش دانشگاه
  سالن همایش دانشگاه

 • سر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
  سر در ضلع شرقي دانشگاه

 • آلاچيق وفضاي سبز دانشگاه
  ساختمان الحاقي و آلاچيق

 • سد «بارزو» شيروان
  سد «بارزو» شيروان

 • بناي «چهارطاقي تيموري» شيروان
  بناي «چهارطاقي تيموري» شيروان

آخرين اخبار
حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
>>>>>>>آيا مي دانيد؟<<<<<<<
آيين نامه جديد ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي
شيوه نامه جديد تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي
ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد شیروان
حمايت مالي بانك توسعه صادرات از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
صدور معرفینامه دانشجويي جهت كارتحقیقي/كارپايان نامه
طرح فراخوان ايده
آخرين مهلت براي دريافت تاريخ دفاع از پايان نامه تحصيلي
 
اساتيدپ‍ژوهشيآموزشيدانشجوييفرهنگيسايت هاي مرتبطگروه آموزشيرياستفناوري اطلاعات