دکتر «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 96 بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد  همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود نمای بیرون
دکتر «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.
دکتر «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.
اطلاعیه مهم
قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 96
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
اسفندماه سال جاری
همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود
سردر دانشگاه
نمای بیرون
دکتر «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.
1396/4/25
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1396/3/3
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
1396/2/26
سال 1396
1396/1/14