برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 1399-1398 آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98 23 آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 1399-1398
برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 1399-1398
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
23 آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
23 آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد

برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 1399-1398
1398/8/25
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
1398/8/22
23 آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
1398/8/21

برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 1399-1398
1398/8/25
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
1398/8/22
23 آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
1398/8/21
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1398/8/20
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
1398/8/19
برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98
1398/8/18