روز روابط عمومي گرامي باد پيام تبريك رياست محترم و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان به دكتر حميد حاتمي اطلاعيه مهم در خصوص اقساط معوق وام هاي دانشجويي شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
روز روابط عمومي گرامي باد
پيام تبريك رياست محترم و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان به دكتر حميد حاتمي
اطلاعيه مهم در خصوص اقساط معوق وام هاي دانشجويي
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.