ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 روز دانشجو مبارک کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ارائه مستندات پژوهشي 5 ساله براي هفته پژوهش آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
روز دانشجو مبارک
روز دانشجو مبارک
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
قابل توجه اساتيد ارجمند
ارائه مستندات پژوهشي 5 ساله براي هفته پژوهش
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
1398/9/16
روز دانشجو مبارک
1398/9/16
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/9/13
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
1398/8/22
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1398/8/20