ثبت نام دانشجویان ورودی جدید ثبت نام اساتيد تحصيلات تكميلي در سامانه پايش آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398) پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در مهر ماه 1398 سامانه پژوهشيار
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
ثبت نام اساتيد تحصيلات تكميلي در سامانه پايش
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در مهر ماه 1398
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در مهر ماه 1398
سامانه پژوهشيار
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
1398/6/9
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
1398/4/19
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در مهر ماه 1398
1398/4/4
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
1397/12/27