. . . . شماره تماس جهت پاسخگویی به سوالات 09154680999
.
.
.
.
شماره تماس جهت پاسخگویی به سوالات 09154680999

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.