قابل توجه دانشجوياني كه موفق به اخذ كارت ورود به جلسه نشده اند تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹ راهنماي دانشجويان جديدالورود پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99 شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
قابل توجه دانشجوياني كه موفق به اخذ كارت ورود به جلسه نشده اند
تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹
راهنماي دانشجويان جديدالورود
پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.