نشست مجازي رياست دانشگاه ازاد اسلامي خراسان شمالي دكتر مرادي با دانشجويان شاهد و ايثارگرزمان:99/10/30ساعت10 تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقطع ارشد دانشگاه آزاد تا 4 بهمن راهنماي دانشجويان جديدالورود پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99 ليست رشته هاي بدون آزمون كارداني و كارشناسي واحد شيروان
قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
نشست مجازي رياست دانشگاه ازاد اسلامي خراسان شمالي دكتر مرادي با دانشجويان شاهد و ايثارگرزمان:99/10/30ساعت10
تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقطع ارشد دانشگاه آزاد تا 4 بهمن
راهنماي دانشجويان جديدالورود
پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99
ليست رشته هاي بدون آزمون كارداني و كارشناسي واحد شيروان

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.