معرفي مدير امور پژوهشي واحد شيروان:

مهندس مجید رفیعی

1- سوابق فعاليت هاي علمي-آموزشي (رزومه علمي)

شركت در 6همايش هاي ملي و بين المللي

 

چاپ 8 مقاله در مجلات معتبر علمي-پژوهشی

 

اجراي 6 طرح  پژوهشي و تحقيقاتي

- سوابق فعاليتهاي اجرايي  :  ( مهندس مجيد رفيعي ) 

 1-كسب مقام فعالترين دفتر باشگاه به مدت 5 سال متوالي در منطقه 9 ( خراسان بزرگ ) و انتخاب بعنوان فعالترين دفتر باشگاه در كشور در سالهاي 84 و 85 وکسب درجه دفتر بسیار فعال در سال87

2- کسب مقام فعالترین دفتر باشگاه پژوهشگران جوان کشور در زمینه اطلاع رسانی فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان توسط آقای مهندس مجید رفیعی رئيس باشگاه واحد شيروان در ششمین اجلاس سراسری روسای شعب و دفاتر باشگاه در 30 آذر 1384 واحد بندر عباس 

3- کسب مقام فعال باشگاه پژوهشگران جوان کشور در هفتمین اجلاس سراسری روسای دفاتر و شعب باشگاه پژوهشگران جوان توسط آقای مهندس مجید رفیعی در واحد ارسنجان  در مورخ 6 دیماه 1385

4- کسب مقام دفتر بسیار فعال باشگاه پژوهشگران جوان کشور توسط آقای مهندس مجید رفیعی  رئيس باشگاه شيروان از طرف  ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1387

5- انتخاب پژوهشگر برتر گروه کشاورزی در منطقه 9 ( خراسان بزرگ ) دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389 توسط آقای مهندس مجید رفیعی 

6-انتخاب پژوهشگر برتر گروه کشاورزی در بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در سال 1389 توسط آقای مهندس مجید رفیعی

11- انتخاب بعنوان کارمند نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در هفته دولت در سال 1383  و سال 1395

12-گذرا ندن بیش از 600 ساعت دوره های آموزشی تخصصي پژوهشي ضمن خدمت

13- انتخاب آقاي مهندس مجيد رفيعي به عنوان نماينده و رابط علمي سازمان مركزي باشگاه پژوهشگران جوان جهت نظارت بر برگزاري همايش هاي كشوري باشگاه در واحدهاي همدان و كرج و ...