فرصت مجدد برای حذف و اضافه نیمسال دوم 1399 واحد شیروان
فرصت مجدد برای حذف و اضافه نیمسال دوم 1399 واحد شیروان
 ٠٠:٥٠ - دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شروع کلاسهای نیمسال دوم 1399 دانشگاه آزاد اسلامی شیروان از 1399/12/16
شروع کلاسهای نیمسال دوم 99دانشگاه آزاد اسلامی شیروان از 1399/12/16
 ٠٠:٤٤ - دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مراسم تکریم ومعارفه مدیران کل توسعه و مدیریت منابع انسانی در واحد شیروان
مراسم تکریم ومعارفه مدیران کل توسعه و مدیریت منابع انسانی در واحد شیروان
 ١١:٤٥ - يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
 ١٥:٠٠ - پنج شنبه ٤ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>