قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

1- وام داخلی دانشگاه که بعد از انتخاب واحد دانشجو  باید به صندوق رفاه دانشجویی جهت گرفتن فرم وام مراجعه نماید

2- وام وزارت علوم و مراجعه به پرتال      http://bp.swf.ir

3- وام  ساجد با  مراجعه به پرتال http://sajed.iau.ir       

          دانشجویانی محترم می توانند  تمام روند اجرایی وام وزارت علوم و وام ساجد را تا دریافت تسهیلات وام از طریق سامانهای مذکور پیگیری و مشاهده نمایند و در صورت ابهام میتواندد با شماره 05836243900 داخلی 271 صندوق رفاه دانشجویی با اقای حسن نیا تماس حاصل نمایند

   دانلود : فرم_وام_داخلی_دانشگاه.rar           حجم فایل 262 KB
   دانلود : فرم__وام_وزارت_علوم.rar           حجم فایل 1504 KB