لطفا قوانین درج شده در تصویر را مطالعه نموده سپس اقدام به ثبت شبکه اجتماعی خود در فرم زیر نمایید . همچنین جهت سهولت بیشتر شما فایل آیین نامه مربوطه در این صفحه بارگذاری شده است را دانلود نماييد.

 

« جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه | دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی »

قوانین مندرج در تصویر را مطالعه، سپس اقدام به ثبت مشخصات خود نمایید.

 

 

دريافت فايل قوانين

 


 جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيروان
 نام و نام خانوادگی :
 نام پدر :
 شماره تماس :
 کد ملی :
 نوع همکاری / سمت :
 شبکه اجتماعی که محتوای خود را در آن منتشر کرده اید :
 آدرس شبکه اجتماعی محتوا خود را وارد نمایید :
 توضیحات :
 قوانین و ضوابط جشنواره را مطالعه کرده ام :بله
خير