. پيام تبريك رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي به مناسبت آغاز هفته بسيج . . شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
.
پيام تبريك رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي به مناسبت آغاز هفته بسيج
.
.
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.