آغاز ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی(27 - مهر - 1397) جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
آغاز ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی(27 - مهر - 1397)
آغاز ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی(27 - مهر - 1397)
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیروان
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
آغاز ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی(27 - مهر - 1397)
1397/7/30
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
1397/7/22
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/17
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیروان
1397/7/9
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
1397/3/29