چاپ        ارسال به دوست

« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»

« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»

رشته زبان و ادبيات فارسي

1-تحقيق در متون فارسي(نظم): شامل منابع؛ قصيده ترسائيه خاقاني ، ديوان حافظ خرمشاهي ، مفلس كيميا فروش، حماسه سرايي در ايران، حماسه در رمز و راز ملي، شاهنامه
2-تحقيق در متون فارسي(نثر): شامل منابع؛ مقامات حميدي و نفثه المصدور و فن النثر دكتر حسين خطيبي(بخش نثر موزون فني)
3-دستور تاريخي و تطبيقي: شامل منابع؛ دستور تاريخي و تاريخ زبان فارسي دكتر ابوالقاسمي ، دستور دكتر وحيديان كاميار
4-بلاغت و فنون ادب: شامل منابع؛ بيان و بديع دكتر شميسا و فنون ادبي استاد همايي

رشته علوم باغباني- گياهان دارويي ، ادويه‌اي نوشابه‌اي

1-فيزيولوژي گلدهي: كتاب Physiology of flowering – كتاب Flower Breeding and Genetics
2-فيتوشيمي: كتاب Pharmacognosy – كتاب تركيبات سازنده گياهان دارويي ، ترجمه رحمت الله توكلي
3-فرآيند پس از برداشت گياهان دارويي: كتاب توليد و فرآوري گياهان دارويي دكتر اميد بيگي جلد1،2،3 – كتاب فرآيندهاي پس از برداشت خشك كردن و فرآوري گياهان دارويي معطر، ترجمه فرزانه نجفي، محمدتقي عبادي و جلال عباسيان

رشته زراعت

1-فيزيولوژي تنش: كتاب فيزيولوژي تنشهاي محيطي تاليف كافي و همكاران- كتاب مقاومت گياهان به نمشهاي محيطي تاليف بسرا و ترجمه كافي و همكاران.
2-اكوفيزيولوژي گياهان زراعي: كتاب اكوفيزيولوژي گياهي زراعي تاليف لمبرزهمين عنوان تاليف لارچر و هردو كتاب ترجمه كوچكي و همكاران
3-اكوسيستم هاي زراعي: كتاب اكولوژي گياهان زراعي دكتر كوچكي و دكتر نصيري محلاتي- اكولوژي دكتر اردكاني


رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

1- سازمان یابی فضای شهری منابع:كتاب تحت عنوان فضاهاي عمومي شهري ( إز نظريه ها تا فلسفه أنديشي فضائي ) مؤلف سيد علي حسين پور و همكاران انتشارات سخن گستر ١٣٩٢
۲- ساختارها و کارکردهای شهری منابع:آر.یوک وی سی دور کمپ (۱۴۷۷)، ژئو مورفولوژی و مدیریت محیط ترجمه شاپور گودرزی نژاد جلد اول و دوم-اصغری مقدم، محمدرض(ا ۱۳۷۸) جغرافیای طبیعی شهرام فرجی انتشارات سمت چاپ اول- توسلی ،محمود ،(۱۳۵۳) ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول
- رجایی، عبدالحمید( ۱۳۸۲ )کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات سمت چاپ اول - کسمایی ،مرتضی، ( ۱۳۷۲) پهنه بندی اقلیمی ایران، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،چاپ اول
۳- درس مدیریت یکپارچه شهری منابع: - حسین زاده دلیر ،کریم، ساسان، پور فرزانه، جاپاهای اکولوژیکی بوم شناختی در پایداری کلانشهر تهران( ۱۳۸۴ )فصلنامه تحقیقات جغرافیایی - تقوایی، مسعود ،شاهوردی، سمیه ، برنامه ریزی و طراحی فضای سبز ماهنامه پژوهشی و آموزشی شهرداری، سازمان شهرداری های کشور، ۱۳۸۲ شماره ۵۴ - حجازی جویبار، آزاد، بررسی آلودگی هوا و ارزیابی کیفیت هوا در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲
۴- درس محیط زیست شهری منابع:- دبیری، مینو ، آلودگی هوا آب خاک، انتشارات اتحاد اردبیل ،۱۳۷۲- دبیری ، مینو ، آلودگی محیط زیست، انتشارات اهل بیت، چاپ اول، ۱۳۷۵- مجنونیان, هنریک، مباحثی پیرامون پارک ها فضای سبز و تفرجگاه ها، سازمان یابی پارکها و فضای سبز شهر تهران ۱۳۷۴- مرتضوی سهیلا برجیس نظام الدین بررسی آلودگی صدا در مناطق پر ترافیک اصفهان مجله سلامت بهداشت و سلامت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۴- حجازی جویبار، آزاد، بررسی آلودگی هوا و ارزیابی کیفیت هوا در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲


١٠:٥١ - شنبه ١٢ آبان ١٣٩٧    /    شماره : ١٨٠    /    تعداد نمایش : ١١٠