چاپ        ارسال به دوست

پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398

پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان از ميان افرادي كه مجاز به انتخاب رشته در مقاطع كارشناسي ارشد سال 1398 شده اند در رشته هاي ذيل دانشجو مي پذيرد:

شروع انتخاب رشته: 30-04-98

سايت :www.azmoon.org


رشته هاي كارشناسي ارشد

1-زبان و ادبيات فارسي كد 20101

2- مترجمي زبان عربي كد 20203

3-زبان و ادبيات عربي كد 20202

4-فقه ومباني حقوق اسلامي كد 20454

5- جغرافيا-برنامه ريزي شهري- آمايش شهري كد 21548

6- علوم و مهندسي باغباني - توليد محصولات گلخانه اي كد 50180

7-علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه كد 50184

8-علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها كد 50183

9- علوم و مهندسي باغباني - گياهان دارويي كد 50181

10- علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي كد 50182

11- آگروتكنولوژي –علوم علفهاي هرز كد 50669

12- اگرواكولوژي كد 50671

13- زبان وادبيات فارسي -ادبيات پايداري كد 20115

14- زبان وادبيات فارسي -ادبيات تطبيقي كد 20106

15- مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي كد 21256

16- مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي كد 21271

17- مديريت ورزشي- مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي كد 21486

18- حسابداري كد 21301

19- مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كذ 41002

20- مهندسي عمران -مديريت ساخت كد 40389


١٤:٥٠ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨    /    شماره : ٢٣٩    /    تعداد نمایش : ١٢٥