چاپ        ارسال به دوست

برگزاري آزمون جامع دكتري علوم باغباني در تاريخ 17-04-1396

برگزاري آزمون جامع دكتري علوم باغباني 17-04-1396

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری علوم باغباني که تمامی دروس مرحله آموزشی خودراباموفقیت گذرانده ومیانگین کل نمرات آنهااز 16 کمترنباشدمیرساندکه امتحان جامع این دانشجویان براساس مواددرسی رشته علوم باغباني برگزار می گردد.
نکات قابل توجه:
1 – نتیجه امتحان جامع به صورت قبول ( بانمره حداقل 15 از 20 ) یارد ( کمتراز 15 )کتبا" به دانشجوابلاغ میگردد.
2 – دانشجویانی که یکباردرامتحان جامع مردودشوند،فقط یکباردیگرمجازهستنددرامتحان جامع شرکت کنند. درمواردخاص به درخواست مدیرگروه،وضعیت دانشجوبه کمیسیون بررسی مواردخاص سازمان مرکزی دانشگاه ارسال میشود.
3 –50 درصدنمره امتحان جامع به نتیجه آزمون کتبی و50 درصدبه مصاحبه اختصاص دارد.
4 – شرکت درامتحان جامع مشروط به کسب نمره قبولی درآزمون زبان مي باشد.
دروس و زمان آزمون جامع دكتري رشته علوم باغباني
زمان آزمون کتبی ازساعت9صبح روز شنبه مورخ 17-04-1396
زمان آزمون شفاهی ازساعت9صبح روز شنبه مورخ 24-04-1396

منابع آزمون

1-فيزيولوژي گلدهي: دكتراصغرزاده- دكتر گنجي مقدم
2-ژنتيك ملكولي: دكترمرجاني
3-فرآيند پس ازبرداشت گياهان دارويي: دكتراصغرزاده
4-بيوشيمي گياهي: دكترتاتاري

دانشجويانيكه شرايط شركت در آزمون جامع را ندارند بايد براي نيمسال دوم 96-95 مرخصي تحصيلي اخذ نمايند

«جهت دريافت آگهي فايل ذيل را دانلود نمائيد»دانلود فايل : jame96.pdf ( 66KB )


١٠:٥٦ - دوشنبه ٢١ فروردين ١٣٩٦    /    شماره : ٤٨    /    تعداد نمایش : ٢٢٧