چاپ        ارسال به دوست

برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96

برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری واحدکه تمامی دروس مرحله آموزشی خودراباموفقیت گذرانده ومیانگین کل نمرات آنهااز 16 کمترنباشدمیرساندکه امتحان جامع این دانشجویان براساس مواددرسی رشته آنها برگزار می گردد.
نکات قابل توجه:
1 – نتیجه امتحان جامع به صورت قبول ( بانمره حداقل 16 از 20 ) یارد ( کمتراز 16 )کتبا" به دانشجوابلاغ میگردد.
2 – دانشجویانیکه یکباردرامتحان جامع مردود شوند،فقط یکباردیگرمجازهستنددرامتحان جامع شرکت کنند. درمواردخاص به درخواست مدیرگروه ،وضعیت دانشجو به کمیسیون بررسی مواردخاص سازمان مرکزی دانشگاه ارسال میشود.
3 –50 درصدنمره امتحان جامع به نتیجه آزمون کتبی و50 درصدبه مصاحبه اختصاص دارد.
4 –آزمون جامع دردوروزمختلف برگزارمیگردد.
5 – برای کسب اطلاعات درموردمنابع امتحانی به مدير گروه آموزشي رشته مربوطه مراجعه فرمائید.
6 – شرکت درامتحان جامع مشروط به کسب نمره قبولی درآزمون زبان مي باشد.


دانلود فايل : فرمهاي مورد نياز آزمون جامع دكتري تخصصي ( 113KB )


٠٩:٠٢ - دوشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٤٦    /    تعداد نمایش : ١٥٥