قابل توجه تمامي استادان و دانشجويان گرامي


تا مورخه 23 فروردين 1399 تمامي خدمات اينترنتي دانشگاه غير فعال ميباشد