با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی رئیس واحد شیروان بر ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد برگزاري دوره هاي آموزشي نمای بیرون
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
در دیدار نوروزی با کارکنان و استادان
رئیس واحد شیروان بر ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري دوره هاي آموزشي
سردر دانشگاه
نمای بیرون
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
1396/2/4
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
1396/2/3
برگزاري آزمون جامع دكتري علوم باغباني در تاريخ 17-04-1396
1396/1/21
سال 1396
1396/1/14
ماه رجب
1396/1/14