سي و ششمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گرامي باد ساعت كار اداري  در روزهاي ماه رمضان از 7:30 تا 14:30 مي باشد . دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي جهت شركت در آزمون جامع
سي و ششمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گرامي باد
سي و ششمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گرامي باد
ساعت كار اداري در روزهاي ماه رمضان از 7:30 تا 14:30 مي باشد
ساعت كار اداري در روزهاي ماه رمضان از 7:30 تا 14:30 مي باشد
آگهی مناقصه
.
دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه
دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه
حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي جهت شركت در آزمون جامع
حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي جهت شركت در آزمون جامع

آگهی مناقصه
1397/2/25
تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان
1396/11/3
ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی برای فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دانشگاه آزاد اسلامی
1396/11/3

سي و ششمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گرامي باد
1397/2/30
ساعت كار اداري در روزهاي ماه رمضان از 7:30 تا 14:30 مي باشد
1397/2/26
آگهی مناقصه
1397/2/25
دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه
1397/2/22
حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي جهت شركت در آزمون جامع
1397/2/11
آغاز انتخاب رشته داوطلبان دکتری سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی از چهارشنبه 26 ارديبهشت97
1397/2/23