از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد . قابل توجه كليه داوطلبان شركت در مصاحبه دكتري PHD منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي مزایده ساختمان استادسرا برگزاری جامع آزمون صلاحیت بالینی OSCE  در روزهاي 26 و 27 تيرماه 1397 دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
اطلاعیه مهم شهریه
از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد .
قابل توجه كليه داوطلبان شركت در مصاحبه دكتري PHD منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي
قابل توجه كليه داوطلبان شركت در مصاحبه دكتري PHD منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي
آگهی مزایده ساختمان استادسرا
مزایده ساختمان استادسرا
برگزاری جامع آزمون صلاحیت بالینی OSCE در روزهاي 26 و 27 تيرماه 1397
برگزاری جامع آزمون صلاحیت بالینی OSCE در روزهاي 26 و 27 تيرماه 1397
دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
قابل توجه كليه داوطلبان شركت در مصاحبه دكتري PHD منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي
1397/4/19
آگهی مزایده ساختمان استادسرا
1397/4/13
برگزاری جامع آزمون صلاحیت بالینی OSCE در روزهاي 26 و 27 تيرماه 1397
1397/4/6
دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
1397/3/5