دروس ارائه شده در تابستان 96 ماه  مبارک رمضان بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد  همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
دروس ارائه شده در تابستان 96
دروس ارائه شده در تابستان 96
تبریک
ماه مبارک رمضان
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
اسفندماه سال جاری
همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
دروس ارائه شده در تابستان 96
1396/3/8
تبریک
1396/3/6
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1396/3/3
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
1396/2/31
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
1396/2/26