زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد کسب مجوز مرکز آموزش‌های کوتاه ‌مدت تخصصی - کاربردی از سازمان مرکزی برگزاری کارگاههاي آموزشی رشته پرستاري وپژه دانشجويان ورودي 93 به بعد برگزاري دوره هاي آموزشي نمای بیرون
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
کسب مجوز مرکز آموزش‌های کوتاه ‌مدت تخصصی - کاربردی از سازمان مرکزی
برگزاری کارگاههاي آموزشی رشته پرستاري وپژه دانشجويان ورودي 93 به بعد
برگزاری کارگاههاي آموزشی رشته پرستاري وپژه دانشجويان ورودي 93 به بعد
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري دوره هاي آموزشي
سردر دانشگاه
نمای بیرون
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
1396/2/31
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
1396/2/26
تبریک رئیس واحد شیروان در روز جوان به دانشجویان
1396/2/18
برگزاری کارگاههاي آموزشی رشته پرستاري وپژه دانشجويان ورودي 93 به بعد
1396/2/12
برگزاري آزمون جامع دكتري علوم باغباني در تاريخ 17-04-1396
1396/1/21