اطلاعیه مهم: در انتخاب رشته سال ۹۶ عجله نکنید. قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی؛ انتخاب رشته به زودی در سایت Azmoon.org دکتر ابوالفضل فرهادی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به زودی  مصاحبه از 23 تا 26 تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم: در انتخاب رشته سال ۹۶ عجله نکنید. قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی؛
معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
انتخاب رشته به زودی در سایت Azmoon.org
بیانیه رئیس واحد برای شرکت در راهپیمایی روز قدس
دکتر ابوالفضل فرهادی
معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به زودی
قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکترا
مصاحبه از 23 تا 26 تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
1396/3/31
بیانیه رئیس واحد برای شرکت در راهپیمایی روز قدس
1396/3/30
معرفی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
1396/3/30
قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکترا
1396/3/27