ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97 « منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97» جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»
« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
1397/8/19
« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»
1397/8/12
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/17