راه های ارتباطی با اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات خراسان بزرگ (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

 

اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 (خراسان رضوی،شمالی و جنوبی)

تلفن: 38543004-051                                                                            نمابر:38555830-051

Email : region.8@bazresi.iau.ir

آدرس پستی: مشهد مقدس؛ میدان بیمارستان امام رضا (ع)، خیابان شهید چمران، چمران 15، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی

کد پستی: 9137635567