تعطیلی دانشگاه به مدت یک هفته شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی هفته بسیج مبارک اطلاعيه اخذ معافيت تحصيلي نظام وظيفه اطلاعيه پذيرش وروديهاي جديد از طريق مراكز پستي
تعطیلی دانشگاه به مدت یک هفته هشتم الی ۱۴ آذر ماه،
تعطیلی دانشگاه به مدت یک هفته
.
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
.
هفته بسیج مبارک
اطلاعيه اخذ معافيت تحصيلي نظام وظيفه
اطلاعيه اخذ معافيت تحصيلي نظام وظيفه
اطلاعيه پذيرش وروديهاي جديد از طريق مراكز پستي
اطلاعيه پذيرش وروديهاي جديد از طريق مراكز پستي
تعطیلی دانشگاه به مدت یک هفته هشتم الی ۱۴ آذر ماه،
1399/9/8
جلسه آنلاین توجیهی دانشجویان جدیدالورود در اینستاگرام واحد به آدرس iau_shirvan.ac زمان یکشنبه 25 آبان ماه ساعت 21
1399/8/22
اطلاعيه اخذ معافيت تحصيلي نظام وظيفه
1399/8/12
اطلاعيه پذيرش وروديهاي جديد از طريق مراكز پستي
1399/8/12

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.