برگذاری آزمون اسکی (osec) دانشجویان ورودی 95رشته پرستاری در نیمه اول شهریور ماه 1399 با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار میشود. ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98 مطابق بخشنامه سازمان مرکزی پورتال اساتید و دانشجویان وهر گونه فعالیت آموزشی و مالی تا اطلاع ثانوی قطع میباشد. تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15
برگذاری آزمون اسکی (osec) دانشجویان ورودی 95
برگذاری آزمون اسکی (osec) دانشجویان ورودی 95رشته پرستاری در نیمه اول شهریور ماه 1399 با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار میشود.
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98
تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98
اطلاعیه مهم
مطابق بخشنامه سازمان مرکزی پورتال اساتید و دانشجویان وهر گونه فعالیت آموزشی و مالی تا اطلاع ثانوی قطع میباشد.
تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.