هدایت تحصیلي

مشاوره با اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

باآگاهی تصمیم بگیرید.

 

داوطلبان عزیز

مشاوران امین دانشگاه آزاداسلامی شیروان ،که تمامی استادان تمام وقت با

مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)هستند، به صورت تلفنی و رایگان مطابق ساعات

اعلامی در جدول پایین، در زمینه های انتخاب رشته تحصیلی،آینده شغلی،شهریه ،

وام تحصیلی ،تقسیط شهریه ،معافیت تحصیلی و...آماده پاسخ گویی هستند .

شما میتوانید هر روز به جز روزهای جمعه، صبح ساعت8-12وعصر17-21تماس بگیریدوبامشاوران امین خود مشورت کنید.

 

رشته تحصیلی

مشاور

شماره تماس

مشاور مالی (شهریه...) -  آموزشی

دکترسعیدی

09155877311

مهندسی پزشکی

دکتر مغنی زاده

09353754641

حقوق

دکترمعتمدی

09155862346

دکترمحمدزاده رهنی

09153020391

مهندسی عمران

دکترخردمند

09153867099

دکترقادری

دکتر عسکری

09155113653

09155106176

مهندسی معماری

دکترقزوینی

09153259905

دکترسیاح

09151889430

مهندسی کامپیوتر

دکتراکبرپور

09337402452

دکترروحانی

09151886430

دکترغلامی

۰۹۱۵۳۰۴۴۴۱۳

مدیریت

دکترمحمدزاده

09155864085

دکتر باغی

09155149800

مهندسی مکانیک

دکتر مغنی زاده

09353754641

حسابداری

دکترسعیدی

09155877311

دکترالهی

09151869005

کشاورزی

دکتراصغرزاده

09155868827

دکترتاتاری

09151025829

زبان وادبیات فارسی

دکترشریفیان

09153163612

دکترهنرمند

09153851714

دکترشفیعی

09151890137

زبان وادبیات عربی و مترجمی زبان عربی

دکترحسینی

09155138564

مربی بهداشت/ پرستاری

دکتریاسایی

09155861707

مهندسی صنایع

دکترافشاری

09151116886

تربیت بدنی

دکتر نجات پور

دکتر ذوقی

09155002791

09155820475

 آموزشکده سما و علوم پایه

دکتر کاظمی

09155159775