مدارك لازم جهت ثبت نام

 • «مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه»

  1-اصل شناسنامه عكس‌دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات + كارت ملي و دو برگ فتوكپي +  كارت پايان خدمت هوشمند و دوبرگ فتوكپي (برادران)

  2-شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كه اخيراً تهيه شده و مشخصات فرد پشت آنها نوشته شده باشد(مشمولين نظام وظيفه 12 قطعه)

  3-اصل مدرك پايه تحصيلي و 2برگ فتوكپي

  4-واريز علي‌الحساب شهريه‌به شماره حساب  سيبا(0216253818004)بانك ملي بنام دانشگاه آزاد شيروان

مشاهده صفحه ثبت نام

مراحل ثبت نام دانشگاه

 • «مراحل ثبت نام دانشگاه»

  1-به بخش«ثبت نام دانشجويان ورودي جديد» مراجعه و با وارد كردن (كد ملي بدون صفر اول-نام-نام خانوادگي-نام پدر) به صفحه اوليه ثبت نام وارد مي‌شويد.

  2-پس از مشاهده اطلاعات شناسنامه‌اي و فردي و انتخاب گزينه تائيد به صفحات بعدي كه شامل (اطلاعات آخرين مدرك تحصيلي-اطلاعات آزمون-اطلاعات نظام وظيفه- ارسال اسكن مدارك) رفته و نسبت به تكميل آنها اقدام نمائيد.

  3- پس از انجام ثبت اطلاعات مورد نياز ، برگه پيش ثبت نام را چاپ وپس از واريز شهريه علي‌الحساب در بانك به اداره آموزش دانشگاه مراجعه شود 

   

مشاهده صفحه ثبت نام